VRD63

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: 1 VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1-A DRIVE SHAFT (L)  1  
1-B DRIVE SHAFT (R)  1  
2 SUPPORT  1  
3 SWASH PLATE  1  
4 PISTON SHOE  9  
5 SET PLATE  1  
6 BALL GUIDE  1  
7 PIN OFF CYUNDER BLOCK  3  
8 CYLINDER BLOCK  1  
9 SPACER- A  1  
10 COIL SPRING  1  
11 SPACER- B  1  
12 SNAP RING  1  
13 VALVE PLATE (L/R)  1  

Sản phẩm cùng loại