B2PV SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

B2PV

 

B2PV-02

 

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 VALVE PLATE BUSH  1  
2 VALVE PLATE  1  
3 CYLINDER BLOCK  1  
4 CENTER PIN  1  
5 RETAINER PLATE  1  
6 RETAINER RING  7  
7 PISTON  7  

Sản phẩm cùng loại