SPK 10-10 SPV 10-10

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: Dạng khác

Giá bán: Dạng khác

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1-A DRIVE SHAFT (L)  1  
1-B DRIVE SHAFT (R)  1  
2 SWASH PLATE  1  
3 EYE BEARING  2  
4 AXLE SHAFT  2  
5 SHOE PLATE  1  
6 PISTON SHOE  9  
7 SET PLATE  1  
8 BALL GUIDE  1  
9 SPACER  1  
10 CYLINDER BLOCK (DRUM)  1  
11 COIL SPRING  9  
12 SEAL RETAINER  1  
13 DRUM SEAL  9  
14 VALVE PLATE  1  
15 PORT PLATE (L/R)  1  

Sản phẩm cùng loại