SG-MFB Series

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 SHOE PLATE  1  
2 PISTON SHOE  9  
3 SET PLATE  1  
4 SPRING OF SET PLATE  1  
5 CYLINDER BLOCK  1  
6- A VALVE PLATE (OLD TYPE)  1  
6- B VALVE PLATE (2- HOLE TYPE)  1  
6- C VALVE PLATE (4- HOLE TYPE)  1  
7 SEPARATION PLATE  3  
8 FRICTION PLATE  2  

 

Sản phẩm cùng loại