SBSS80-120-140 FOR CAPTERPILAR320-325

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1- A DRIVE SHAFT (L)  1  
1- B DRIVE SHAFT (R)  1  
2 SLIDING BEARING OF SUPPORT  1  
3 SLIDING BEARING OF SWASH PLATE  1  
4 SWASH PLATE  1  
5 TILTING PIN  1  
6 SHOE PLATE  1  
7  PISTON SHOE  9  
8 SET PLATE  1  
9 BALL GUIDE  1  
10 SPACER  1  
11 COIL SPRING  9  
12 CYLINDER BLOCK  1  
13 VALVE PLATE (SBS 120)  1  
14 VALVE PLATE (SBS 140)  1  
15 PIN OF SWASH PLATE  2  
16 PIN OF SHOE PLATE  1  

Sản phẩm cùng loại