PVD-M-MF SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: Dạng khác

Giá bán: Dạng khác

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 VALVE PLATE (L/R)  1  
2 BEARING PLATE  1  
3 CYLINDER BLOCK  1  
4 COIL SPRING  6  
5 BALL GUIDE  1  
6 SET PLATE  1  
7 PISTON SHOE  9  
8 SHOE PLATE  1  
9 DRIVE SHAFT (L/R)  1  

Sản phẩm cùng loại