PSV2-55-62-63

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: Dạng khác

Giá bán: Dạng khác

Mô tả sản phẩm

 

 

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1-A DRIVE SHAFT (L)  1  
1-B DRIVE SHAFT (R)  1  
1- C DRIVE SHAFT (L)  1  
2 VALVE PLATE (L/R)  1  
3 CYLINDER BLOCK  1  
4 PISTON SHOE  9  
5 DISK SPRING  4  
6 BALL GUIDE  1  
7 SET PLATE  1  
8- A SWASH PLATE (L)  1  
8- B SWASH PLATE (R)  1  
8- C SWASH PLATE  1  
9 SLIDING BEARING  2  
10 BEARING COVER  2  
11 PIN  2  
12 CRADLE (R)  1  
13 CRADLE (L)  1  

Sản phẩm cùng loại