PPS140 SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: Dạng khác

Giá bán: Dạng khác

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 PORT PLATE  1  
2 VALVE PLATE  1  
3 RING OF VALVE PLATE  7  
4 COIL SPRING  1  
5 CYLINDER BLOCK  1  
6 SPACER  1  
7 BALL GUIDE  3  
8 SET PLATE  1  
9 PISTON SHOE  7  
10 SHOE PLATE  1  

Sản phẩm cùng loại