PHỤ KIỆN BƠM THỦY LỰC A8VO SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

 

 

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 DRIVE SHAFT (L)  1  
2 DRIVE SHAFT (R)  1  
3 PISTON  14  
4 RING OF PISTON  28  
5 RETAINER PLATE  2  
6 SOCKET BOLT  28  
7 CENTER PIN  2  
8 DISK SPRING  8  
9 DISK SPRING HOLLDER  2  
10 CYLINDER BLOCK  2  
11- A VALVE PLATE (L)  1  
11- B VALVE PLATE (R)  1  
12 SERVO PISTON  2  
13 SERVO PISTON PIN  2  
14 HEAD COVER  1  
15 COUPLING  1  
16 SHAFT OF IDLER GEAR  1  
17- A IDLER GEAR  1  
17- B IDLER GEAR  1  
17- C IDLER GEAR  1  
18 KEY  1  
19 LOCK NUT  2  

 

Sản phẩm cùng loại