PHỤ KIỆN BƠM THỦY LỰC A8V SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

 

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 HEAD COVER  1  
2 SERVO PISTON PIN  2  
3 SERVO PISTON  2  
4- A VALVE PLATE (L)  1  
4- B VALVE PLATE (R)  1  
5 CYLINDER BLOCK  2  
6 DISK SPRING HOLDER  2  
7 DISK SPRING  8  
8 SOCKET BOLT  28  
9 RETAINER PLATE  2  
10 CENTER PIN  2  
11 RING OF PISTON  14  
12 PISTON  14  
13 DRIVE SHAFT (L)  1  
14 DRIVE SHAFT (R)  1  
15 COUPLING  1  
16 LOCK NUT  2  

Sản phẩm cùng loại