PHỤ KIỆN BƠM THỦY LỰC A7VO SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1- 1 HEAD COVER (LR)  1  
1- 2 HEAD COVER (EL)  1  
2- 1 SERVO PISTON (LR)  1  
2- 2 SERVO PISTON (EL)  1  
3 SERVO PISTON PIN  1  
4 VALVE PLATE (L/R)  1  
5 CYLINDER BLOCK  1  
6 COIL SPRING  1  
7 SOCKET BOLT  14  
8 RETAINER PLATE  1  
9 RING OF PISTON  7  
10 PISTON  7  
11 CENTER PIN  1  
12  DRIVE SHAFT  1  
13 SERVO PISTON GUIDE PIN  1  
14 LOCK NUT  2  

Sản phẩm cùng loại