PHỤ KIỆN BƠM THỦY LỰC A7V SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 VALVE PLATE (L/R)  1  
2 CYLINDER BLOCK  1  
3 DISK SPRING  4  
4 DISK SPRING HOLDER  1  
5 SOCKET BOLT  14  
6 RETAINER PLATE  1  
7 CENTER PIN  1  
8 SPACER  2  
9 PISTON  7  
10- A DRIVE SHAFT (SPLINE)  1  
10- B DRIVE SHAFT (KEY)  1  

Sản phẩm cùng loại