PHỤ KIỆN BƠM THỦY LỰC A6VM SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 HEAD COVER  1  
2 SERVO PISTON PIN  1  
3 SERVO PISTON  1  
4 VALVE PLATE  1  
5- A CYLINDER BLOCK  1  
5- B CYLINDER BLOCK  1  
6 DISK SPRING HOLDER  1  
7 DISK SPRING  1  
8 SOCKET BOLT  4  
9 RETAINER PLATE  14  
10- A RING OF  PISTON  7  
10- B RING OF  PISTON  14  
11- A PISTON (ONE RING)  7  
11- B PISTON (TWO RING)  7  
12 CENTER PIN  1  
13 DRIVE SHAFT  1  
14 LOCK NUT  1  

Sản phẩm cùng loại