PHỤ KIỆN BƠM THỦY LỰC A4VG A4VSO SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 VALVE PLATE (L/R)  1  
2 CYLINDER BLOCK  1  
3 DISK SPRING  4  
4 SHIM  1  
5 BOLT  4  
6 FIX PLATE  2  
7 BALL GUIDE  1  
8 SET PLATE  1  
9 SPACER  2  
10 PISTON SHOE  9  
11 SHOE PLATE  1  
12 DRIVE SHAFT  1  

Sản phẩm cùng loại