PHỤ KIỆN BƠM THỦY LỰC A2F-A3V SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 VALVE PLATE  1  
2 CYLINDER BLOCK  1  
3 RETAINER PLATE  1  
4 PISTON  7  
5 DISK SPRING  4  
6 DISK SPRING HOLDER  1  
7 CENTER PIN  1  
8 SPACER  2  
9 DRIVE SHAFT  1  
10 SOCKET BOLT  14  

Sản phẩm cùng loại