PHỤ KIỆN BƠM THỦY LỰC A11VSO SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 DRIVE SHAFT  1  
2 SWASH PLATE  1  
3 PISTON SHOE  9  
4 SET PLATE  1  
5 BALL GUIDE  1  
6 COIL SPRING  20  
7 FIX PLATE  2  
8 SHIM  2  
9 CYLINDER BLOCK  1  
10 VALVE PLATE (L/R)  1  
11 PUSH ROD  2  

Sản phẩm cùng loại