NVK45- DNB08

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: Dạng khác

Giá bán: Dạng khác

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1-A VALVE PLATE (L/R)  1  
1-B VALVE PLATE (DNB08)  2  
2 SNAP RING  1  
3 SPACER  1  
4 COIL SPRING  1  
5- A CYLINDER BLOCK  1  
5- B CYLINDER BLOCK (DNB08)  1  
6 PIN OFF CYLINDER BLOCK  6  
7 BALL GUIDE  1  
8 SET PLATE  1  
9 PISTON SHOE  9  
10 SHOE PLATE  1  
11- A DRIVE SHAFT  1  
11- B DRIVE SHAFT (DNB08)  1  

Sản phẩm cùng loại