MAG-MSF SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 DRIVE SHAFT  1  
2 SWASH PLATE  1  
3 PISTON SHOE  9  
4 SET PLATE  1  
5 BALL GUIDE  1  
6 CYLINDER BLOCK  1  
7 COIL SPRING  1  
8 SPACER  2  
9 SNAP RING  1  
10 VALVE PLATE  1  

Sản phẩm cùng loại