MAF SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 PIN OF VALVE PLATE  1  
2 VALVE PLATE (L/R)  1  
3 CYLINDER BLOCK  1  
4 BOLT  14  
5 RETAINER PLATE  1  
6 RING OF PISTON  7  
7 PISTON  7  
8 CENTER PIN  1  
9 DRIVE SHAFT  1  

Sản phẩm cùng loại