M5X130-180

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: Dạng khác

Giá bán: Dạng khác

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 VALVE PLATE  1  
2 SEPARATION PLATE  3  
3 FRICTION PLATE  2  
4 CYLINDER BLOCK  1  
5 SET PLATE WITH SPRING  1SET  
6 PISTON SHOE  9  
7 SHOE PLATE  1  
8 DRIVE SHAFT  1  

Sản phẩm cùng loại