M2X SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: Dạng khác

Giá bán: Dạng khác

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 DRIVE SHAFT  1  
2 SHOE PLATE  1  
3 PISTON SHOE  9  
4 SET PLATE  1  
5 BALL GUIDE  1  
6 SPACER OF BALL GUIDE  1  
7 PIN OF CYLINDER BLOCK  12  
8 CYLINDER BLOCK  1  
9 COIL SPRING  1  
10 SPACER  2  
11 VALVE PLATE  1  
12 SEPARATION PLATE  3(4)  
13 FRICTION PLATE  2(3)  
14 SNAP RING  1  

Sản phẩm cùng loại