KVC SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1-A VALVE PLATE  1  
1-B VALVE PLATE (DP)  1 DP
2 CYLINDER BLOCK  1  
3 SET PLATE  1  
4 PISTON SHOE  9  
5 SHOE PLATE  1  
6 GUIDE RING  1  KVC930/932
7 FIX PLATE  2  
8 AXLE BUSHING  2  
9 AXLE SHAFT  2  
10 SWASH PLATE  1  
11 DRIVE SHAFT  1  
12 GUIDE PIECE  1 KVC925

Sản phẩm cùng loại