KMF41

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 DRIVE SHAFT  1  
2 SHOE PLATE  1  
3 GUIDE RING  1  
4 PISTON SHOE  7  
5 SET PLATE  1  
6 BALL GUIDE  1  
7 PIN OF CYLINDER BLOCK  3  
8 CYLINDER BLOCK  1  
9 SPACER  2  
10 COIL SPRING  1  
11 SNAP RING  1  
12 VALVE PLATE  1  
13 SEPARATION PLATE  3  
14 FRICTION PLATE  2  

Sản phẩm cùng loại