KMF40-90-160 KPV90-105

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: Dạng khác

Giá bán: Dạng khác

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 VALVE PLATE  1  
2 CYLINDER BLOCK  1  
3 COIL SPRING  1  
4 HOLDER  1  
5 CENTER PIN  1  
6 SOCKET BOLT  7  
7- A RETAINER PLATE  1 7- BOLT
7- B RETAINER PLATE  1 14- BOLT
8 CENTER BALL  1  
9 PISTON  7  
10 DRIVE SHAFT  1  

Sản phẩm cùng loại