KMF125

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 VALVE PLATE (L/R)  1  
2 CYLINDER BLOCK  1  
3 COIL SPRING  1  
4 HOLDER  1  
5 CENTER PIN  1  
6- A PISTON (ONE RING TYPE)  7  
6- B PISTON (TWO RING TYPE)  7  
7 SOCKET BOLT  7  
8 RETAINER PLATE  1  
9 DRIVE SHAFT  1  

Sản phẩm cùng loại