K3SP36

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: Dạng khác

Giá bán: Dạng khác

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1-A DRIVE SHAFT  1 SINGLE PLOT TYPE
1-B DRIVE SHAFT  1 DOUBLE PLOT TYPE
2- A BALL OF SWASH PLATE (L)  1  
2- B BALL OF SWASH PLATE (R)  1  
3 SWASH PLATE  1  
4 TILTING PIN  1  
5 SERVO PISTON  1  
6 PISTON SHOE  10  
7 SET PLATE  1  
8 BALL GUIDE  1  
9 COIL SPRING  10  
10 CYLINDER BLOCK  1  
11 VALVE PLATE  1  

Sản phẩm cùng loại