HPV95-132-140-165

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 VALVE PLATE (L/R)  1  
2 SPACER- A  1  
3 COIL SPRING  1  
4 SPACER- B  1  
5  CYLINDER BLOCK  1  
6 PIN OF CYLINDER BLOCK  3  
7 BALL GUIDE  1  
8 SET PLATE  1  
9 PISTON SHOE  9  
10- A CAM ROCKER  1  
10- B CAM ROCKER  1  
10- C CAM ROCKER  1  
10- D CAM ROCKER  1  
10- E CAM ROCKER  1  
11- A CRADLE  1  
11- B CRADLE  1  
11- C CRADLE  1  
11- D CRADLE  1  
12 DRIVE SHAFT (L/R)  2  
13 ROLLER BEARING  1  
14 SPACER  1  
15 SNAP RING  1  

Sản phẩm cùng loại