HPV75-PC60-6-7-8

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1- A VALVE PLATE (PC60- 7/8)  1  
1- B VALVE PLATE (PC60- 6)  1  
2- A DRIVE SHAFT (PC60- 6)  1  
2- B DRIVE SHAFT (PC60- 7/8)  1  
3 SPACER- A  1  
4 COIL SPRING  1  
5 SPACER- B  1  
6 CYLINDER BLOCK  1  
7- A PISTON SHOE (PC60- 7/8)  9  
7- B PISTON SHOE (PC60- 6)  9  
8 PIN OF CYLINDER BLOCK  3  
9 BALL GUIDE  1  
10 SET PLATE  1  
11- A CAM ROCKER (PC60- 7/8)  1  
11- B CAM ROCKER (PC60- 6)  1  
12- A CRADLE (PC60- 7/8 )  1  
12- B CRADLE (PC60- 6)  1  

Sản phẩm cùng loại