HPV125B-HMT125AC

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 LOCK NUT  1  
2- A DRIVE SHAFT (HPV125B)  1  
2- B DRIVE SHAFT (HMT125AC)  1  
3 PISTON  9  
4- A JOINT BEARING- SQUARE TYPE  6  
4- B JOINT BEARING- ROUND TYPE  6  
5 CENTER JOINT ROD  1  
6 ROTOR  1  
7 AXLE SHAFT  2  
8 JOINT STOPPER  1  
9 HOLDER  1  
10 COIL SPRING  1  
11 WASHER  1  
12 NEEDLE BEARING  1  
13 SNAP RING  1  
14 CENTER SHAFT  1  
15- A HEAD VALVE  1  
15- B VALVE PLATE  1  
16 ROTARY JOINT  1  

 

Sản phẩm cùng loại