HPV125A

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 DRIVE SHAFT  1  
2 CENTER JOINT ROD  1  
3- A JOINT BEARING- SQUARE TYPE  6  
3- B JOINT BEARING- ROUND TYPE  6  
4 PISTON  9  
5 ROTOR  1  
6 VALVE PLATE  1  
7 LOCK NUT  1  

Sản phẩm cùng loại