HPV116-HPV145

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1- 1 HEAD COVER (C- TYPE)  1  
1- 2 HEAD COVER (D- TYPE)  1  
1- 3 HEAD COVER (F- TYPE)  1  
2 SERVO PISTON  1  
3 SERVO PISTON PIN  1  
4 VALVE PLATE  1  
5 BOLT OF VALVE PLATE  2  
6 SNAP RING OF CENTER  2  
7 ROTOR  1  
8 FEED BACK LEVER  1  
9 SNAP RING  6  
10 LINK OF VALVE PLATE  2  
11 PIN OF LINK  2  
12 COIL SPRING  1  
13 PISTON  7  
14 PIN OF CENTER PIN  1  
15 CENTER PIN  1  
16 BALL OF CENTER PIN  1  
17 DRIVE SHAFT  1  
18- 1 PIN OF FEED BACK- A  1  
18- 2 PIN OF FEED BACK- B  1  
19 SNAP RING  1  
20 LOCK NUT  1  

Sản phẩm cùng loại