HPV091EW-EX200-220-3

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 HEAD COVER  1  
2 SERVO PITSON  1  
3 RING OF SERVO PISTON  1  
4 BOLT OF VALVE PLATE  1  
5 SERVO PISTON PIN  1  
6 VALVE PLATE  1  
7 ROTOR  2  
8 COIL SPRING  2  
9 PIN OF CENTER PIN  2  
10 CENTER PIN  2  
11 PISTON  14  
12- A DRIVE SHAFT (L)  1  
12- B DRIVE SHAFT (R)  1  
13 LOCK NUT  2  

Sản phẩm cùng loại