HPV091DW EX 200-220-2

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1- A DRIVE SHAFT (L)  1  
1- B DRIVE SHAFT (R)  1  
2 HOLDER OF CENTER PIN  2  
3 CENTER PIN  2  
4 BALL OF CENTER PIN  2  
5 PIN OF CENTER PIN  2  
6 PISTON  14  
7 COIL SPRING  2  
8 ROTOR  2  
9 VALVE PLATE  1  
10 SERVO PISTON PIN  1  
11 SERVO PISTON  1  
12 RING OF SERVO PISTON  1  
13 HEAD COVER  1  
14 BOLT OF VALVE PLATE  1  
15 LOC NUT  1  

Sản phẩm cùng loại