HPV091DS-ES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 HEAD COVER  1  
2 SERVO PISTON  1  
3 SERVO PISTON PIN  1  
4- A VALVE PLATE (ES- TYPE)  1  
4- B VALVE PLATE (DS- TYPE)  1  
5 ROTOR  1  
6 COIL SPRING  1  
7 PISTON  14  
8 CENTER PIN  2  
9 PIN OF CENTER PIN  2  
10 HOLDER OF CENTER PIN  1 DS- TYPE
11 BALL OF CENTER PIN  1  DS- TYPE
12 DRIVE SHAFT (ES- TYPE)  1  
13 DRIVE SHAFT (DS- TYPE)  1  
14 BOLT OF VALVE PLATE  1  
15 LOCK NUT  2  

Sản phẩm cùng loại