HPV050-102-105-118-135

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 SERVO PISTON  2  
2 SERVO PISTON PIN  2  
3 HEAD COVER  1  
4 VALVE PLATE (R)  1  
5 SNAP RING  12  
6 BOLT OF VALVE PLATE  4  
7 ROTOR  2  
8 LINK OF VALVE PLATE  4  
9 PIN OF LINK  4  
10 COIL SPRING  2  
11 PISTON  14  
12 FEED BACK LEVER  2  
13 VALVE PLATE (L)  1  
14 CENTER PIN  2  
15 PIN OF CENTER PIN  2  
16 DRIVE SHAFT (R)  1  
17 DRIVE SHAFT (L)  1  
18 LOCK NUT  2  
19- A PIN OF FEED BACK- A  2  
19- B PIN OF FEED BACK- B  2  

Sản phẩm cùng loại