HPV-KOMATSU-SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 ROLLER BEARING  1  
2- A DRIVE SHAFT (R)  1  
2- B DRIVE SHAFT (L)- KEY  1  
2- C DRIVE SHAFT (L)- SPLINE  1  
3- A CRADLE (L/R)  1  
3- B CRADLE (L)  1  
4 SPACER  2  
5 SOCKET BOLT  4  
6 FIX PLATE  2  
7 CAM ROCKER  1  
8 PISTON SHOE  9  
9 SET PLATE  1  
10 CYLINDER BLOCK  1  
11 COIL SPRING  1  
12 WASHER  2  
13 SNAP RING  1  
14 VALVE PLATE (L/R)  1  
15 THRUST BEARING  2  

Sản phẩm cùng loại