HPR90-100

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 SUPPORT (L/R)  1  
2 SLIDING BEARING (L&R)  2  
3 SWASH PLATE  1  
4 PISTON SHOE  9  
5 SERVO PISTON (SMALL)  1  
6 RING (SMALL)  1  
7 SERVO PISTON (BIG)  1  
8 RING (BIG)  1  
9 BUSHING (SMALL)  1  
10 BUSHING (BIG)  1  
11 BALL GUIDE  1  
12 PIN  3  
13 CYLINDER BLOCK  1  
14 SPACER  2  
15 COIL SPRING  1  
16 DRIVE SHAFT  1  
17 VALVE PLATE (L/R)  2  
18 SET PLATE  1  
19 PUSH ROD  1  

Sản phẩm cùng loại