HPR130-160

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1- A VALVE PLATE (A- TYPE)  1  
1- B VALVE PLATE (B- TYPE)  1  
2 DRIVE SHAFT  1  
3 COIL SPRING  1  
4 SPACER  2  
5 CYLINDER BLOCK  1  
6 PIN  3  
7 BUSHING (SMALL)  1  
8 BUSHING (BIG)  1  
9 BALL GUIDE  1  
10 SET PLATE  1  
11 PISTON SHOE  9  
12 RING  (BIG)  1  
13 SERVO PISTON (BIG)  1  
14 RING  (SMALL)  1  
15 SERVO PISTON (SMALL)  1  
16 PUSH ROD  1  
17 FIX PLATE  2  
18 SWASH PLATE  1  
19 SLIDING BEARING (L&R)  2  
20 SUPPORT (L/R)  1  

Sản phẩm cùng loại