HPK055A

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: Dạng khác

Giá bán: Dạng khác

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 DRIVE SHAFT (R)  1  
2 DRIVE SHAFT (L)  1  
3 SUPPORT  1  
4 SWASH PLATE (L/R)  1  
5 SHOE PLATE  1  
6 PISTON SHOE  9  
7 SET PLATE  1  
8 BALL GUIDE  1  
9 DISK SPRING  4  
10 CYLINDER BLOCK  1  
11 VALVE PLATE (L/R)  1  

Sản phẩm cùng loại