HMV110-160

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 DRIVE SHAFT  1  
2 BALL OF SWASH PLATE  2  
3 SWASH PLATE  1  
4  PISTON SHOE  9  
5  SET PLATE  1  
6  BALL GUIDE  1  
7  PIN OF CYLINDER BLOCK  3  
8 CYLINDER BLOCK  1  
9  VALVE PLATE  1  
10  FRICTION PLATE  3  
11 SEPARATION PLATE  4  

Sản phẩm cùng loại