HMT36 FOR ZAXIS200 TRAVEL MOTOR

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 VALVE PLATE  1  
2 CYLINDER BLOCK  1  
3 COIL SPRING  6  
4  BALL GUIDE  1  
5 SET PLATE  1  
6 PISTON SHOE  9  
7 SWASH PLATE  1  
8 BALL  2  
9 TILTING PLATE  1  
10 PISTON OF SWASH PLATE  2  
11 DRIVE SHAFT  1  

 

Sản phẩm cùng loại