HMGC-HMGF-HMV SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: Dạng khác

Giá bán: Dạng khác

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 SEPARATION PLATE  3  
2 FRICTION PLATE  2  
3 DRIVE SHAFT  1  
4 CENTER PIN  1  
5 PIN OF CENTER PIN  1  
6 COIL SPRING  1  
7 PISTON  7  
8 ROTOR  1  
9 VALVE PLATE (HMV)  1  
10 VALVE PLATE (HMGC)  1  
11 VALVE PLATE (HMGF)  1  
12 LOCK NUT  1  

Sản phẩm cùng loại