H7V63

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: Dạng khác

Giá bán: Dạng khác

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 VALVE PLATE (L/R)  1  
2 CYLINDER BLOCK  1  
3 COIL SPRING  6  
4 BALL GUIDE  1  
5 SET PLATE  1  
6 PISTON SHOE  9  
7 SUPPORT  1  
8 SHOE PLATE  1  
9 SWASH PLATE  1  
10- A DRIVE SHAFT (L)  1  
10- B DRIVE SHAFT (R)  1  

Sản phẩm cùng loại