H3V112DP-H5V140-200P-H5V200DPH

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: Dạng khác

Giá bán: Dạng khác

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1-A SPACER OF IDLER GEAR  1  
2- A IDLER GEAR - L  1  
2- B IDLER GEAR- R  1  
3 SPACER OF BEARING- OUT  2  
4 SPACER OF BEARING- IN  3  
5- A BEARING- L  1  
5- B BEARING- R  1  
6 SHIM OF DRIVE SHAFT  1  
7- A DRIVE SHAFT- L  1  
7- B DRIVE SHAFT- R  1  
8 SUPPORT  1  
9 SWASH PLATE  1  
10 SHOE PLATE  1  
11 PISTON SHOE  9  
12 SET PLATE  1  
13 BALL GUIDE  1  
14 COIL SPRING  9  
15 CYLINDER BLOCK  1  
16 VALVE PLATE (L/R)  1  
17 STOPPER- SMALL  1  
18 TILTING PIN  1  
19 SERVO PISTON  1  
20 STOPPER- BIG  1  

Sản phẩm cùng loại