H3V-H5V

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: Dạng khác

Giá bán: Dạng khác

Mô tả sản phẩm

 

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 VALVE PLATE (L/R)  1  
2 CYLINDER BLOCK  1  
3 COIL SPRING  9  
4 SPACER OF BALL GUIDE  1  
5 BALL GUIDE  1  
6 SET PLATE  1  
7 PISTON SHOE  9  
8 SHOE PLATE  1  
9- A SWASH PLATE  1  
9- B SWASH PLATE (CATERPILLER)  2  
10- A SUPPORT  1  
10- B SUPPORT (CATERPILLER)  2  
11 DRIVE SHAFT (FR/RR)  1  
12 SPACE OF DRIVE SHAFT  1  
13 ROLLER BEARING  2  
14- A VALVE BLOCK  1  
14- B VALVE BLOCK (H3V DTP/ H5V SERIER)  1  
15- A CHECK VALVE- SHORT  1  
15- B CHECK VALVE- LONG  1  
16 EPR VALVE  1  
17 CASE  1  
18 REGULATOR ASSY  1  
19 SERVO PISTON  1  
20 TILTING PIN  1  
21 PTO BOX ASSY  1  
22 COUPLING  1  

Sản phẩm cùng loại