EATON SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 VALVE PLATE  1  
2 BEARING PLATE  1  
3 CYLINDER BLOCK  1  
4 SET PLATE  1  
5 PISTON SHOE  9  
6 FIX PLATE  2  
7  SHOE PLATE  1  
8  DRIVE SHAFT  1  

Sản phẩm cùng loại