DNB50B-60B

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 DRIVE SHAFT  1  
2 SUPPORT  1  
3 SWASH PLATE  1  
4 PISTON SHOE  9  
5 SET PLATE  1  
6 BALL GUIDE  1  
7 COIL SPRING  9  
8 CYLINDER BLOCK  1  
9 SEPARATION PLATE  3  
10 FRICTION PLATE  2  
11 VALVE PLATE  1  

Sản phẩm cùng loại