CAT SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 VALVE PLATE  1  
2 CYLINDER BLOCK  1  
3 FIX PLATE  1  
4 SET PLATE  1  
5  PISTON SHOE  9  
6 SHOE PLATE  1  
7 DRIVE SHAFT  1  
8 DRIVE SHAFT  1  

Sản phẩm cùng loại