AP5SS53-67-EX100-2-3-5 EX120-2-3-5

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEMDESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT)QTYGIÁ
1 VALVE PLATE 1 
2SPACER 2 
3- AWAVE SPRING [DISK SPRING] 2 
3- B 2 
4CYLINDER BLOCK 1 
5BALL GUIDE 1 
6SET PLATE 1 
7PISTON SHOE 9 
8SHOE PLATE 1 
9DRIVE SHAFT 1 

Sản phẩm cùng loại