AP2D SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 DRIVE SHAFT  1  
2 SWASH PLATE  1  
3 ROD  1  
4 PIN OF SWASH PLATE  1  
5 SHOE PLATE  1  
6 PISTON SHOE  10  
7 SET PLATE  1  
8  BALL GUIDE  1  
9 PUSH ROD  3  
10 CYLINDER BLOCK  1  
11 SPACER  2  
12 COIL SPRING  1  
13 VALVE PLATE  1  

Sản phẩm cùng loại